Dokumenty:
Internet - Regulamin (28,9 KB)
Internet - Umowa Abonencka
(84,2 KB)
Oświadczenie E-faktura (62 KB)
Regulamin korzystania z usług TOYA w sieci Elwico
(110 KB)


Certyfikaty zgodności CE:
Arris (273 KB)
Motorola
(57 KB)
Cisco
(1 648 KB)
Thomson (377 KB)

Info: Bezpieczeństwo / Prywatność / Ochrona Danych Osobowych:

Informacje dotyczące sposobów ochrony prywatności, danych osobowych i bezpieczeństwa można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej: https://www.uke.gov.pl/ .