Cennik
(obowiązujący od 01.05.2011 r.)

OFERTA PODSTAWOWA - miesięczna opłata abonamentowa

  • Telewizja Analogowa / Cyfrowa
48 zł
  • Internet
50 zł
  • Telefon
0 zł

PAKIETY USŁUG - miesięczna opłata abonamentowa

  • Telewizja Analogowa / Cyfrowa + Internet
98 zł
  • Telewizja Analogowa / Cyfrowa + Telefon
48 zł
  • Internet + Telefon
50 zł
  • Telewizja Analogowa / Cyfrowa + Internet + Telefon
98 zł

AKTYWACJA USŁUG - opłata jednorazowa

  • Telewizja Analogowa (w zależności od warunków technicznych - blok lub dom jednorodzinny)
1 zł / 200 zł
  • Internet (w zależności od warunków technicznych - blok lub dom jednorodzinny)
1 zł
  • Telefon
50 zł

 Dla oferty pakietowej cena aktywacji stanowi sumę aktywacji poszczególnych usług.


Stawki za połączenia telefoniczne

Minuta rozmowy w sieciach Mikołów.Net, ProXnet, ZamekNet, NetPro, Quarto, Piekary.Net, Pasjo.Net0 zł
Minuta rozmowy na telefony stacjonarne w Polsce0,09 zł
Minuta rozmowy na telefony komórkowe w Polsce0,12 zl